بیمه تکمیلی بیمیکا پلاس

2021/06/06 20:33

داشتن یک بیمه درمان تکمیلی خوب دیگه یک رویا نیست بیمه درمان تکمیلی نوعی بیمه است برای افرادی که عضو سازمان یا مجموعه تجاری خاصی نیستند ولی نگران جبران هزینه های درمانی احتمالی خود در آینده هستند. در این بیمه بخشی از هزینه های پزشکی متحمل شده شخص توسط شرکت بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می شود. اجازه ندهید سلامتی شما و خانواده تان بخاطر نداشتن بیمه درمان به خطر بیفتد. بیمه ی درمان تکمیلی انفرادی بیمیکا پلاس سامانه بیمیکا و شرکت بیمه ی آرمان با طراحی و ارائه ی بیمه ی درمان تکمیلی انفرادی، این امکان را برای همه ی افرادی که مستقل از سازمان ها و ادارات مشغول به کار هستند فراهم کرده تا بتوانند بصورت انفرادی برای خود و افراد تحت سرپرستی خود بیمه ی درمان تکمیلی تهیه کرده و از پوشش های آن برخوردار باشند. در این طرح بیمه درمان تکمیلی، کلیه ی هزینه های بستری و جراحی، سرطان، پیوند اعضا، هزینه های زایمان، خدمات پاراکلینیکی، جراحی های سرپایی، خدمات آزمایشگاهی، خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی، ویزیت، دارو و سایر موارد ذکر شده در بیمه نامه تحت پوشش قرار دارند و بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت تا سقف تعیین شده در بیمه نامه می باشد. برای خرید به صفحه خدمات بیمه درمان مراجعه کنید